Impressum und Haftungsausschluss

Eine Option bezeichnet in der Wirtschaft ein Recht, eine bestimmte Sache zu einem späteren Zeitpunkt zu einem vereinbarten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

Page 18 Option Description O2 high alarm Check the box to set the measurement high alarm. Neemt u dan contact met ons op via tel. Bekijk alle advertenties van Marina. Eine Möglichkeit besteht darin, eine Limitorder abzugeben und auf einen Rückgang des Kurses zu hoffen. By January , 17 P2P providers were approved to offer the product.

GPS-Koordinaten

Für nach dem Dezember angeschaffte und für mindestens fünf Jahre gehaltene capital assets wird der höchste Steuersatz sogar nur noch 18% betragen.

El color de la curva tiene el siguientes significado: Por ejemplo, 10 s 16 h indica que las mediciones se almacenan cada 10 segundos y que se ofrecen 16 horas de almacenamiento continuo. Servicio de instrumento 1. Siga estas instrucciones haciendo referencia a las ilustraciones de abajo: Quite el panel frontal del instrumento desatornillando los 2 tornillos que se encuentran debajo del instrumento n.

Use para esta tarea el destornillador de cruz que se proporciona en el kit de herramientas. Figura 1 Vista lateral esquerda 1 Pega A cor da curva tem o seguinte significado: Retire o painel frontal do instrumento, desapertando os 2 parafusos debaixo do instrumento N. Use a chave de fendas em cruz fornecida no kit de ferramentas para esta finalidade. Kontakt venligst dit Hach Lange Service Center hvis du observerer nogen af disse problemer.

Kurvens farve har flg. Indtast antal dage mellem eftersyn i boksen, som er beregnet hertil. Neem contact op met het Servicecenter van Hach Lange als deze problemen waargenomen worden. Wanneer dit gebeurt, kan dit ertoe leiden dat de batterij heet wordt, explodeert of ontbrandt. Hach Lange is niet aansprakelijk voor problemen die zich voordoen als bovenstaande voorzorgsmaatregelen niet opgevolgd worden. Er is een tweede, meer robuuste beschermende film op het scherm aangebracht om het te beschermen tegen beschadiging en inloop van vocht.

Deze bescherming mag onder geen beding worden verwijderd. Als deze bescherming toch beschadigd wordt, neem dan contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Hach Lange. Draai de schakelaar met de platte schroevendraaier uit de bijgeleverde kit met hulpmiddelen een kwartslag rechtsom om de batterijvoeding opnieuw aan te sluiten. Monsterstroomventiel Het monsterstroomventiel heeft drie posities: Voor een grondige reiniging wordt het aanbevolen het ventiel gedurende 5 seconden in deze stand te houden.

Software op het USB-station. Kopieer de bestanden van de PC naar het USB-opslagapparaat in een directory van het hoogste niveau van De bestanden zullen zich normaliter bevinden in: Gebruikersinterface Toetsenpaneel en functietoetsen 1 Toets Annuleren 5 Enter-toets 2 USB-toets 6 RFID-toets 3 Modustoets voor continumodus of monstermodus 7 Meettoets 4 Pijltjestoetsen De gebruikersinterface van het instrument bestaat uit het display, 6 functietoetsen en 4 pijltjestoetsen in het midden.

De groene indicator links onderaan het toetsenpaneel, geeft aan of het instrument AAN staat. Als de meting gestart is, dan is het flessymbool groen. Standaardmeetdisplay 1 Datum en tijd op het instrument 7 Resterende batterijcapaciteit 2 Meetlocatie en productnaam 8 USB-symbool, geeft aan dat een USB-stick is aangesloten 3 Gebruikersnaam 9 Meet-mode hier continu 4 Monstertemperatuur 10 Waarde hoge niveau voor alarm indien ingesteld 5 Gemeten gas 11 Waarde lage niveau voor alarm indien ingesteld 6 Meeteenheid In monstermodus wordt een vierkant symbool weergegeven om het eind van de meting aan te geven.

Dit wordt in groen weergegeven als niet aan de criteria voor stoppen wordt voldaan, of in rood om een foutieve meting aan te geven. De kleur van de curve heeft de volgende betekenis: Taalselectie Optie Beschrijving Taal Selecteer uit de beschikbare lijst de bedieningstaal voor het instrument.

Tijdnotatie Geef de of uursklok op voor het weergeven van de tijd. Optie Beschrijving Opslaginterval Kies het tijdsinterval voor het opslaan van de metingen uit de beschikbare lijst. Het interval is in seconden met daarnaast het aantal uur aan metingen tussen haakjes.

Zo betekent 10s 16h dat de metingen elke 10 seconden worden opgeslagen en dat de metingen gedurende 16 uur continu worden opgeslagen. Druk op de Enter-toets om de kalibratie te voltooien. Accepteer OK of weiger Cancel annuleren de nieuwe kalibratiegegevens. Instellingen instrument Optie Beschrijving Instrument-mode Kies tussen continue mode of monster-mode. De continue mode wordt standaard gebruikt voor procesmetingen, terwijl de monster- mode bedoeld is voor labmetingen van losse monsters met een klein volume zoals blikken, flessen enzovoort.

Om bestanden naar het instrument te kunnen importeren vanaf een USB-apparaat voor massaopslag, moeten deze zich in een map van het hoogste niveau van bevinden om herkend te kunnen worden. Exporteer bestanden Optie Beschrijving Exporteer Deze optie maakt het mogelijk een aantal verschillende bestanden naar een USB-apparaat bestanden Voer het Aantal dagen tussen kalibraties in het daarvoor bestemde veld in.

Aan de hand hiervan wordt de datum voor de volgende sensorkalibratie bepaald. Dit schema dient te worden aangepast aan de bedrijfsomstandigheden. Uitgaande van een instrumentgebruik van 8 uur per dag en dagen per jaar, moet de sensorpunt ongeveer elke 4 jaar worden vervangen. Zuiver de piercer met N -gas voor de pakketmonsterafname Voer de maandelijkse reinigingsprocedure uit Kanaal uit Vervang LDO-punt Neem contact op met de afdeling Onderhoud van Hach Lange De zilveren kogel beweegt niet vrij De maandelijkse reinigingsprocedure uitvoeren in het monster Nulpuntkalibratie Doe dit door eerst warm water door het instrument te laten lopen en het in stromende lucht te laten drogen of er N doorheen te laten.

Lista kontrolna uruchomienia 1. Oprogramowanie zostanie zainstalowane na dysku twardym komputera w folderze: När instrumentet är anslutet till en extern strömkälla laddas automatiskt den interna batterisatsen.

RS anslutning Denna anslutning kan användas till att ladda ner mätningsdata och för övervakning av mätningarna i realtid. Provläge visar flasksymbolen utan krysset. När du startat syns flasksymbolen i grönt.

I fönstret Kalibreringsläge välj Referensprov 3. Rulla ner till fönstret Referensvärde och ange provets syrevärde 4. Kör provet genom instrumentet under 5 minuter för att stabilisera mätningen 5. När mätningen ligger under detta värde utlöses ett larm 3. Temperaturkalibrering prov Alternativ Beskrivning Temperaturkalibrering prov Du behöver en sensorsimulator för detta alternativ. Se saattaa aiheuttaa akun ylikuumenemisen, räjähtämisen tai syttymisen.

Ota yhteys Hach Langen huoltoon, jos havaitset ongelmia latauksessa. Hach Lange ei ota mitään vastuuta ongelmista, joita ilmenee, kun edellä mainittuja varotoimia ei noudateta.

Tällä symbolilla merkityt tuotteet sisältävät myrkyllisiä tai vaarallisia aineita tai ainesosia. Symbolin sisällä oleva luku merkitsee ympäristönsuojelullista käyttöaikaa vuosina. Muistiin voi tallentaa enintään 5 mittausarvoa ja ladata tietokoneelle lisäanalyysejä varten.

Aseta instrumentin sisäisen kellon päivämäärä ja aika, kuten kuvattiin luvussa Perusasetukset sivulla Asenna tietokoneohjelmisto tietokoneeseen, kuten on kuvattu luvussa Tietokoneohjelmiston asennus sivulla Aseta käyttäjämääritystaulukko tietokoneohjelmiston avulla kuten kuvattu Luo uusi käyttäjätaulukko sivulla Aseta mittaustulosten määritystaulukko tietokoneohjelmiston avulla kuten kuvattu Luo uusi mittausmääritystaulukko sivulla Sisäisen, ladattavan akun lisäksi instrumenttia voi käyttää ulkoisella virtalähteellä käyttämällä toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta ja kaapelia.

Liitä verkkolaite laitteen virtaliitäntään nro 5 Kuva 1 sivulla ja liitä pistoke virtapistorasiaan. Kun instrumentti on liitetty ulkoiseen virtalähteeseen, sisäinen akku latautuu automaattisesti. Kun kahden taulukon tiedot on täytetty, ne voidaan siirtää instrumenttiin USB-tallennuslaitteen avulla yleensä USB-avain. Kopioi tiedostot tietokoneelta USB-tallennuslaitteen On tärkeää ettei tiedostonimien päätteitä. Tuonnin päätyttyä näkyviin tulee viesti, että instrumentti on sammutettava ja käynnistettävä jotta uusi taulukko tulee voimaan, mutta koska mittaustulosten määritystaulukko on vielä tuotava, tämä viesti voidaan ohittaa tässä vaiheessa.

Paina oikeaa nuolta, kun haluat siirtyä Tuo mittaustulosten määritykset -näyttöön. Kuten käyttäjätaulukon suhteen valitse mittaustietojen määritystaulukko tuotavaksi ja paina alas- nuolinäppäintä Jatkuvassa tilassa näkyy mittausnäytön oikeassa yläkulmassa rastilla yli vedetty pullosymboli. Näytetilassa näkyy pullosymboli ilman rastia. Vakiomittausnäyttö 1 Instrumentin päivämäärä ja aika 7 Jäljellä oleva paristojen kesto 2 Mittaustiedon sijainti ja tuotenimi 8 USB-symboli merkitsee, että USB-avain on liitetty 3 Käyttäjänimi 9 Mittaustila näytetty jatkuva 4 Näytteen lämpötila 10 Korkean tason hälytysarvo jos asetettu 5 Mitattu kaasu 11 Matalan tason hälytysarvo jos asetettu 6 Mittausyksikkö Käyrän värillä on seuraava merkitys: Normaali mittaus Mittausmääritysluettelo Paina mittausnäytössä Kielivalinta Vaihtoehto Kuvaus Kieli Valitse käytettävissä olevasta luettelosta instrumentin työskentelykieli 2.

Korkean tason säädöille on kolme mahdollista tilaa: Valitse Kalibrointitila-ikkunassa viitenäyte 3. Vieritä alas Viitearvo -ikkunaan ja anna näytteen happiarvo 4. Anna näytteen virrata instrumentin läpi 5 minuuttia mittauksen stabiloimiseksi 5. Vieritä alas Käynnistä kalibrointi -ikkunaan ja aloita kalibrointi painamalla Enter-näppäintä 6. Vaihtoehto Kuvaus O2 korkea hälytys Valitse ruutu, kun haluat asettaa mittaustuloksen korkean hälytyksen. Jos asetettu, kirjoita korkean tason arvo, joka laukaisee hälytyksen.

Kun mittaustulos ylittää tämän arvon, hälytys laukeaa. O2 matala hälytys Valitse ruutu, kun haluat asettaa mittaustuloksen matalan hälytyksen.

Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen uns oder unseren Partnerunternehmen Cookies von Drittanbietern , Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen persistente Cookies. Werden Cookies gesetzt, erheben und verarbeiten diese im individuellen Umfang bestimmte Nutzerinformationen wie Browser- und Standortdaten sowie IP-Adresswerte.

Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann. Teilweise dienen die Cookies dazu, durch Speicherung von Einstellungen den Bestellprozess zu vereinfachen z. Merken des Inhalts eines virtuellen Warenkorbs für einen späteren Besuch auf der Website. Wir arbeiten unter Umständen mit Werbepartnern zusammen, die uns helfen, unser Internetangebot für Sie interessanter zu gestalten.

Wenn wir mit vorbenannten Werbepartnern zusammenarbeiten, werden Sie über den Einsatz derartiger Cookies und den Umfang der jeweils erhobenen Informationen innerhalb der nachstehenden Absätze individuell und gesondert informiert. Jeder Browser unterscheidet sich in der Art, wie er die Cookie-Einstellungen verwaltet. Diese finden Sie für die jeweiligen Browser unter den folgenden Links:. Bitte beachten Sie, dass bei Nichtannahme von Cookies die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein kann.

Im Rahmen der Kontaktaufnahme mit uns z. Welche Daten im Falle eines Kontaktformulars erhoben werden, ist aus dem jeweiligen Kontaktformular ersichtlich.

Welche Daten erhoben werden, ist aus den jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich. Eine Löschung Ihres Kundenkontos ist jederzeit möglich und kann durch eine Nachricht an die o. Adresse des Verantwortlichen erfolgen. Wir speichern und verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten zur Vertragsabwicklung. Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages oder Löschung Ihres Kundenkontos werden Ihre Daten mit Rücksicht auf steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen gesperrt und nach Ablauf dieser Fristen gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder eine gesetzlich erlaubte weitere Datenverwendung von unserer Seite vorbehalten wurde, über die wir Sie nachstehend entsprechend informieren.

Im Rahmen der Kommentarfunktion auf dieser Website werden neben Ihrem Kommentar auch Angaben zum Zeitpunkt der Erstellung des Kommentars und der von Ihnen gewählte Kommentatorenname gespeichert und auf der Website veröffentlicht. Ferner wird Ihre IP-Adresse mitprotokolliert und gespeichert. Diese Speicherung der IP-Adresse erfolgt aus Sicherheitsgründen und für den Fall, dass die betroffene Person durch einen abgegebenen Kommentar die Rechte Dritter verletzt oder rechtswidrige Inhalte postet.

Ihre E-Mailadresse benötigen wir, um mit Ihnen in Kontakt zu treten, falls ein Dritter Ihren veröffentlichten Inhalt als rechtswidrig beanstanden sollte. Rechtsgrundlagen für die Speicherung Ihrer Daten sind die Art.

Wir behalten uns vor, Kommentare zu löschen, wenn sie von Dritten als rechtswidrig beanstandet werden. Die Angabe weiterer evtl. Daten ist freiwillig und wird verwendet, um Sie persönlich ansprechen zu können. Für den Versand des Newsletters verwenden wir das sog. Dies bedeutet, dass wir Ihnen erst dann einen E-Mail Newsletter übermitteln werden, wenn Sie uns ausdrücklich bestätigt haben, dass Sie in den Versand von Newsletter einwilligen.

Wir schicken Ihnen dann eine Bestätigungs-E-Mail, mit der Sie gebeten werden durch Anklicken eines entsprechenden Links zu bestätigen, dass Sie künftig Newsletter erhalten wollen. Sie können den Newsletter jederzeit über den dafür vorgesehenen Link im Newsletter oder durch entsprechende Nachricht an den eingangs genannten Verantwortlichen abbestellen.

Nach erfolgter Abmeldung wird Ihre E-Mailadresse unverzüglich in unserem Newsletter-Verteiler gelöscht, soweit Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder wir uns eine darüberhinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie in dieser Erklärung informieren.

Dienstleistungen, wie den bereits gekauften, aus unserem Sortiment per E-Mail zuzusenden. Sie sind berechtigt, der Nutzung Ihrer E-Mailadresse zu dem vorbezeichneten Werbezweck jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch eine Mitteilung an den zu Beginn genannten Verantwortlichen zu widersprechen. Hierfür fallen für Sie lediglich Übermittlungskosten nach den Basistarifen an.

MailChimp verwendet diese Informationen zum Versand und zur statistischen Auswertung der Newsletter in unserem Auftrag. Für die Auswertung beinhalten die versendeten E-Mails sog. So kann festgestellt werden, ob eine Newsletter-Nachricht geöffnet und welche Links ggf. Die Ergebnisse dieser Analysen können genutzt werden, um künftige Newsletter besser an die Interessen der Empfänger anzupassen. Wenn Sie der Datenanalyse zu statistischen Auswertungszwecken widersprechen möchten, müssen Sie den Newsletterbezug abbestellen.

MailChimp nutzt die Daten unserer Newsletterempfänger jedoch nicht, um diese selbst anzuschreiben oder sie an Dritte weiterzugeben. Dieser Datenverarbeitungsvertrag kann bei Interesse unter nachstehender Internetadresse eingesehen werden: Die Datenschutzbestimmungen von MailChimp können Sie hier einsehen: Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Vertragsabwicklung an das mit der Lieferung beauftragte Transportunternehmen weitergegeben, soweit dies zur Lieferung der Ware erforderlich ist.

Ihre Zahlungsdaten geben wir im Rahmen der Zahlungsabwicklung an das beauftragte Kreditinstitut weiter, sofern dies für die Zahlungsabwicklung erforderlich ist. Sofern Zahlungsdienstleister eingesetzt werden, informieren wir hierüber nachstehend explizit. Die Rechtsgrundlage für die Weitergabe der Daten ist hierbei Art. Die Weitergabe Ihrer Daten erfolgt hierbei nur, soweit dies für die Abwicklung der Bestellung tatsächlich erforderlich ist.

Details zum Datenschutz bei easybill und die Datenschutzerklärung von easybill sind auf der Internetseite von easybill unter easybill. Das Ergebnis der Bonitätsprüfung in Bezug auf die statistische Zahlungsausfallwahrscheinlichkeit verwendet PayPal zum Zwecke der Entscheidung über die Bereitstellung der jeweiligen Zahlungsmethode.

Die Bonitätsauskunft kann Wahrscheinlichkeitswerte enthalten sog. Weitere datenschutzrechtliche Informationen, unter anderem zu den verwendeten Auskunfteien, entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung von PayPal: Jedoch bleibt PayPal ggf.

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit durch eine Nachricht an den für die Datenverarbeitung Verantwortlichen widerrufen. Deaktivierte Plugins erkennen Sie daran, dass diese grau hinterlegt sind. Diese Einbindung gewährleistet, dass beim Aufruf einer Seite unseres Webauftritts, die solche Plugins enthält, noch keine Verbindung mit den Servern von Facebook hergestellt wird.

Die Entwicklung der kerntechnischen Anlage soll bis , das dazugehörige Transportmodul bis fertiggestellt werden. Mit der Umsetzung des Kernreaktors wurde Rosatom beauftragt; die Triebwerke, Verdichterturbinen und Generatoren werden von Roskosmos entwickelt. Kalam war früher bereits für die Entwicklung indischer Raketenprogramme verantwortlich. China plant für die Landung einer Sonde auf dem Mars. Für ist eine bemannte Landung auf dem Mond geplant, für eine bemannte Landung auf dem Mars existiert derzeit kein konkreter Zeitplan.

Mars One ist ein privates kommerzielles Unternehmen aus den Niederlanden , das sich zum Ziel gesetzt hatte, bis zum Jahr eine Marsbasis zu errichten und Menschen auf dem Mars landen zu lassen. Das Missionskonzept basierte auf der Voraussetzung, dass die teilnehmenden Astronauten nicht zur Erde zurückkehren, also ihr restliches Leben auf dem Mars verbringen.

Das private Unternehmen SpaceX wollte ursprünglich später eine unbemannte Red Dragon -Kapsel auf dem Mars landen und bis die ersten Menschen auf den roten Planeten bringen. Das Ziel von Musk ist es, die Menschheit zu einer multiplanetaren Spezies zu machen. Das Konzept sieht vor, ein Raumschiff mit Personen in einen Erdorbit zu bringen. Der Tank soll jeweils ebenfalls landen und wiederverwendet werden. Das Raumschiff soll auf dem Mars landen, dort Treibstoff produzieren und später zurückkehren können.

Als angestrebtes Ziel wird ein unbemannter Flug im Jahr und ein bemannter Flug angegeben. Abschirmungen verringern die Strahlendosis. Eine neuere Studie der Georgetown University bekräftigt das und macht allgemein die Gefahr eines besonders schnellen Alterns sowie vor allem für den Bereich des Dickdarms ein hohes Krebsrisiko aus.

Schutz vor der Strahlenbelastung könnten Energieschilde bieten, die das Raumschiff mit einer Plasmablase umgeben und die Besatzung mithilfe ihres Magnetfeldes abschirmen. Auch das Immunsystem wird während eines längeren Aufenthaltes an Bord eines Raumschiffes erheblich geschwächt. Dadurch können latente Virusinfektionen reaktiviert und prämaligne oder maligne Veränderungen im Gewebe begünstigt werden.

Raumfahrtpsychologen, wie zum Beispiel Dietrich Manzey , ergründen die psychischen Auswirkungen vor allem des unvermeidlichen Zusammenlebens auf engem Raum mit immer denselben Menschen über Monate oder Jahre hinweg, ohne dass Möglichkeiten des Ausweichens oder der Abwechslung gegeben wären.

Man kann nicht jeden Teilnehmer für sich isoliert auswählen, sondern muss die Astronautengruppe so zusammenstellen, dass die Mitglieder in ihren charakterlichen Eigenschaften und zwischenmenschlich-sozialen Fähigkeiten einander ergänzen und ausgleichen und dass angenommen werden kann, dass sie sich auch nach längerer Zeit noch miteinander vertragen werden. Bei dem Experiment Mars , das bis Ende lief, wurden u.

Nach dem heutigen Stand der Technik würde ein Raumschiff mehrere Monate für den Hinflug und die gleiche Zeit für den Rückflug benötigen. Dabei wird etwa ein gutes Jahr Aufenthalt auf dem roten Planeten eingerechnet, bis der Mars auf seiner Bahn wieder am erdnächsten Punkt angekommen ist.

Durch diese Missionsdauer von über zwei Jahren steigt die Wahrscheinlichkeit eines technischen Versagens lebenswichtiger Systeme etwa durch Einschlag von Mikrometeoriten. Das Fahrzeug muss für den Fall der immer wieder auftretenden Sonneneruptionen einen strahlengeschützten Raum besitzen, in den die Mannschaft sich für einige Tage zurückziehen kann.

Während Sonneneruptionen ist zudem verstärkt mit Störungen insbesondere der Computertechnik und der Kommunikation mit der Erde zu rechnen.

Eine direkte Umkehr am Mars kann — anders als etwa bei Apollo 13 am Mond — aus bahnmechanischen Gründen selbst dann nicht durchgeführt werden, wenn man darauf verzichtet, auf dem Mars zu landen. Mangels Wettersatelliten wäre die Vorwarnzeit vergleichsweise kurz.

Es werden Startraketen von der Kapazität der Saturn V benötigt. Bevor Menschen Richtung Mars geschickt werden, startet ein unbemanntes Raumfahrzeug, das auch das Raumschiff zur Rückkehr beinhaltet, von der Erde und landet auf dem Mars. Das Wasser wird elektrolytisch gespalten und der Wasserstoff von Neuem zur Methan- und Wasserherstellung herangezogen. Damit während der sechsmonatigen Reise zum Mars keine Schwerelosigkeit herrscht eine Adaption an die Marsschwerkraft würde danach Zeit kosten , wird die Oberstufe der Startrakete mit einem Seil an dem bemannten Raumschiff befestigt, das System in Rotation versetzt und Marsschwerkraft nachgeahmt.

Kurz vor der Landung in unmittelbarer Nähe des unbemannten Schiffs wird die Seilverbindung wieder getrennt. Das bemannte Raumschiff bringt das Habitat mit, in dem die Astronauten auf der Marsoberfläche leben.